Transnationella seminarier > Stockholm – november 2006
Det första transnationella seminariet hölls i Stockholm, Sverige, den 16 – 18 november 2006.
Seminariet koncentrerades kring konceptuella frågor och skapade en ram för den forskning som fordrades för att ge underlag till utställningarna. Tre temata föreslogs under seminariet, vilka skulle presenteras i utställningarna och ange inriktningen av forskningen.

       PDF-presentationer:

        Powerpointpresentationer: