Nationella seminarier > Sverige
Det första nationella seminariet hölls på Länsmuseet Gävlebort den 12 maj 2007 med temat “Kulturarvet som en resurs när oljan sinar”. I seminariet deltog 11 personer, varav två medlemmar från den svenska Culturalgruppen och nio andra personer, vilka representerade offentliga organisationer, ideella föreningar och museer. Seminariet behandlade traditionell kunskap och lågenergijordbruk. Man koncentrerade sig på kunskap om material, metoder och energi i lokalt sammanhang med i ett globalt perspektiv. Det finns en sammanställning från de tre föreläsningar som hölls (än så länge enbart på svenska).
Ytterligare ett nationellt seminarium genomfördes den 15 mars 2008 på Staby gårdshotell i Högsby kommun i sydöstra Sverige. Seminariet drog 24 deltagare. Denna gång inriktade sig seminariet på landsbygdsföretagare, vilka har byggt upp sin verksamhet på traditionell kunskap som bas men med ett nytt angreppssätt. Deltagarna kom framför allt från hembygdsrörelsen.