Nationella seminarier > Bulgarien

Historiska nationalmuseet ordnade fyra nationella seminarier av olika slag och omfattning it olika delar av landet i syfte att engagera såväl mera lokalt verksamma kulturförvaltare som museipersonal.

  1. Det centrala seminariet hölls den 15 – 16 juni i Barnens nationella ekologiska knutpunkt byn Kovatchev, Pernikregionen, ungefär 60 km från Sofia.
  2. Ett inledande möte ägde rum i Avdelningen Etnologisk knutpunkt i den lilla staden Zlatograd i sydöstra Bulgarien, nära den grekisk –bulgariska gränsen, den 21 – 22 maj, i samarbete med direktören för Regionala Etnologiska museet i staden Smolyan.
  3. Ett tredje möte hölls den 7 – 8 augusti i Arkitekturhistoriska reservatet i byn Bozhenzi och på friluftsmuseet i Etara, Gabrovoregionen, i samarbete med direktören för Regionala historiska museet i Gabrovo.
  4. Den fjärde samlingen skedde i byn Chepinzi, Sofiaregionen, den 10 – 11 september, i samarbete med den lokale museiintendenten, en pensionerad riksdagsledamot.