Transnationella seminarier > Florens – november 2007
Projektets tredje transnationella seminarium hölls i Florens, Italien, den 15 – 17 november 2007.

I det tredje seminariet slutredovisade samarbetsparterna utställningarnas tematiska upplägg, enades om vilket slag föremål, antal och ursprung som skulle ingå i varje utställning, diskuterade logistiken för transporter och överföring av dessa föremål från deras vanliga hemvist till utställningsorterna och åter.


        Presentationer: