Transnationella seminarier > Budapest – maj 2007

Projektets andra transnationella seminarium höll I Szentendre, Ungern, den 28 – 31 maj 2007.
I det andra seminariet gjorde samarbetsparterna en genomgång av den forskning som skett I de deltagande länderna, konsoliderade de “vågräta tematana”, föreslog ett teoretiskt förhållningssätt och metoder för att angripa varje tema samt presenterade en första version av de ”scenarier” som skull vägleda utställningsarbetet. Konkreta förslag om visningsorter för utställningarna angavs också.


       Presentationer: