Introduktion
CULTRURAL eller ”Främjandet av ett gemensamt kulturområde för europeiska landsbygdssamhällen” är ett transnationellt projekt som har medfinansierats av Europeiska kommissionen "Culture 2000", Ramprogrammet för kultur.

Projektet påbörjades i oktober 2006 och kommer att avslutas i september 2009.