Bakgrund och syfte

Landsbygdens kulturarv är utan tvekan en viktig aspekt av den europeiska kulturen och som bör skyddas och bevaras. Kulturarvet på landsbygden har även mycket att lära moderna samhällen. Till exempel kan de traditionella metoderna för att utvinna naturresurser och teknologier i samband med detta erbjuda rik inspiration för energisparande av idag. Landsbygdsarvets kontinuitet och dess roll som en källa för samhällsidentitet kan även erbjuda en extra utmaning mot kulturens globalisering.

CULT RURAL syftar till att:

  • Belysa och dokumentera arvet i Europas landsbygdsregioner genom att visa på dess samband med social och ekonomisk utveckling och hållbarhet.
  • Öka medvetandet hos moderna européer om landsbygdens gemensamma kulturarv och förhöja lokal, kulturell identitet och stolthet.
  • Erbjuda en "arena" för interkulturell dialog.
  •  Främja samarbete och nätverkande mellan museer för landsbygdens kulturarv och andra kulturellt verksamma i landsbygdsområden.
  • Uppmuntra museer för landsbygdens kulturarv att "öppna sina dörrar" för transnationella gemensamma verksamheter.
  • Förbättra yrkesverksammas färdigheter och kapacitet att identifiera, bevara och främja landsbygdsarvet i deras region/nation.
  • Erbjuda vägledning för utveckling av landsbygdsområden på ett hållbart sätt genom bevarande och främjande av arv.
  • Locka den yngre generation att engagera sig i landsbygdens arv och kultur.
  • Stimulera lokala föreningar till initiativ och aktiviteter.