Utställningar > Tematisk utställning nr 3

Den första Cultrruralutställningen öppnade söndagen den 18 maj 2008 I Lubaczow, Polen, på Museum Kresow.  Photo gallery: