Euracademy – sommarakademin 2007
Sammanfattning (för mera detaljerad redovisning, se den engelska versionen).
Inom ramen för projektet ordnade Euracademy Association i augusti 2007 den sjätte sommarakademin, vilken ägde rum i Chania på Kreta. Temat var ”Hållbar kulturell landsbygdsutveckling”. Deltagarna kom från 19 olika länder i Europa. Kursen innehöll föreläsningar, seminarier, grupparbeten och exkursion liksom olika exempel på nationellt kosthåll och olika kulturyttringar. Förutom rapporter från de olika verksamheterna ledde seminariet också till uppbyggnad av olika informella och för framtiden värdefulla nätverk.