Warsztaty Transnarodowe > Sztokholm – listopad 2006
Pierwszy Warsztat Transnarodowy projektu odbył się w dniach 16-18 listopada 2006 w Sztokholmie, Szwecja.
Warsztat dotyczył szczegółowych spraw koncepcyjnych i w trakcie jego trwania opracowano zarys do badań, który był konieczny, by dostarczyć dokumentację na wystawy. Podczas warsztatu zaproponowano trzy przewodnie tematy wystaw, które stanowiły jednocześnie cel badań.


       Prezentacje w PDF:

        Prezentacje w Powerpoint: