Warsztaty Krajowe > Bułgaria
Narodowe Muzeum Historii zorganizowało cztery narodowe warsztaty różnego rodzaju I skali w różnych częściach kraju w celu zaangażowania większej liczby lokalnych operatorów kultury jak również ekspertów muzealnych.

  • Główna sesja miała miejsce w dniach 15-16 czerwca w Narodym Ekologicznym Ośrodku dla Dzieci we wsi Kovatchevzi rejon Pernik, około 60 km od Sofii.
  • Wstępna sesja odbyła się w Oddziale Ośrodka Etnograficznego w małym miasteczku Zlatograd na południowym wschodzie Bułgarii przy granicy grecko-bułgarskiej w dniu 21-22 maja, przy współpracy Dyrektora Regionalnego Muzeum Etnograficznego z miasta Smolyan. 
  • Trzecia sesja miała miejsce w dniach 7-8 sierpnia w Historycznym Rezerwacie Architektury we wsi Bozhenzi i w Skansenie Etara, rejon Gabrovo przy współpracy Dyrektora Regionalnego Muzeum Historii w Grabowo. 
  • Czwarta sesja odbyła się we wsi Chepinzi, Gmina Sofia w dniach 10-11 września przy współpracy z pracownikiem lokalnego muzeum, byłym członkiem parlamentu.