Warsztaty Transnarodowe > Budapeszt – maj 2007
Drugi Warsztat Transnarodowy projektu odbył się w dniach 28-31 maja 2007 w Szentendre, Wegry.

Podczas drugiego warsztatu, współorganizatorzy poddali ocenie badania przeprowadzone w krajach uczestniczących w projekcie, skonsolidowali tematy „poziome”, zaproponowali podejście teoretyczne i metodologię podejścia do każdego tematu oraz przedstawili pierwszą wersję „scenariusza” przewodniego wystaw. Złożono również konkretne propozycje dotyczące miejsca zorganizowania tych wystaw.


       Prezentacje: