Wstęp
CULT-RURAL lub Promocja Obszarów Kulturowych Wspólnych dla Europejskich Wiejskich Wspólnot jest transnarodowym projektem współfinansowanym przez Komisję Europejską w kontekście “Kultura 2000”, Programu Ramowego dla Wspierania Kultury.

Projekt rozpoczÄ…Å‚ siÄ™ w październiku 2006 i zostanie ukoÅ„czony do wrzeÅ›nia 2009.