Wstęp
CULT-RURAL lub Promocja Obszarów Kulturowych Wspólnych dla Europejskich Wiejskich Wspólnot jest transnarodowym projektem współfinansowanym przez Komisję Europejską w kontekście “Kultura 2000”, Programu Ramowego dla Wspierania Kultury.

Projekt rozpoczął się w październiku 2006 i zostanie ukończony do września 2009.