Ogólne informacje i cele

Wiejskie dziedzictwo jest ważnym aspektem kultury europejskiej. Jednakże, brak inicjatyw, które miały by na celu ochronę go oraz stopniowy odpływ ludności z obszarów wiejskich doprowadzają do znacznej utraty tradycyjnej wiedzy, umiejętności i zwyczajów, które składają się na wiejską tożsamość kulturową. Wszystko to wskazuje na naglącą potrzebę wspierania i ochrony wiejskiego dziedzictwa narodowego i europejskiego.

CULR-RURAL ma na celu przyczynienie się powyższego celu poprzez:

  • Promowanie współpracy pomiędzy muzeami dziedzictwa wiejskiego a innymi organizacjami.
  • Zachęcanie tych muzeów do “otwarcia swoich drzwi” na transnarodowe wspólne działania.
  • Podkreślanie i dokumentowanie wiejskiego dziedzictwa europejskich regionów wiejskich; oraz ukazanie ich związku z wiejskim rozwojem społeczno-ekonomicznym oraz jego ciągłością.
  • Podnoszenie świadomości współczesnych Europejczyków oraz umacnianie lokalnej kulturowej tożsamości i dumy.
  • Stworzenie “areny” dla dialogu międzykulturowego.
  • Poprawę umiejętności profesjonalnego rozpoznawania, ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego danych regionów/narodu i wykorzystywania ich z korzyścią dla wiejskiego rozwoju.
  • Zachęcenie młodszego pokolenia do uczestnictwa i docenienia wiejskiej kultury.