Euracademy – Letnia Akademia 2007


Stowarzyszenie Euracademy w ramach programu WE CULTURE 2000, CULT-RURAL: Promocja Obszarów Kulturowych Wspólnych dla Europejskich Wspólnot Wiejskich CULT-RURAL: Promotion of a Cultural Area Common to European Rural Communities , zorganizował 6-tą Letnią Akademię na temat „Stały zrównoważony kulturalny rozwój obszarów wiejskich” w mieście Chania, Kreta (Grecja) w dniach 17-26 sierpnia 2007. uczestnicy (pracownicy muzeum, kierownicy działań kulturalnych, członkowie stowarzyszeń kulturalnych, badacze, etnografowie, nauczyciele historii i sztuki, politycy, kierownicy i animatorzy rozwoju wiejskiego) oraz wykładowcy przyjechali z 17 europejskich krajów, by dyskutować na temat roli kultury w procesie osiągania stałego zrównoważonego wiejskiego rozwoju. Średni wiek studentów wynosił około 40 lat.
Przed przybyciem do Chanii studenci otrzymali podręcznik uczestnika (Participant's handbook), który wprowadził ich w program 6-ej Letniej Akademii oraz w podejście, które wymaga wysokiego zaangażowania w szkolenie ze strony uczestników. Zostali oni w nim także poproszeni o napisanie swojego własnego studium przypadku i przyniesienie go oraz przedstawienie podczas trzeciego i czwartego dnia Akademii innym uczestnikom.

Po przybyciu otrzymali oni wersję roboczą Przewodnika Tematycznego do “Kultury i stałego zrównoważonego rozwoju wiejskiego”. Drugie jej wydanie zostanie poprawione i wzbogacone w świetle Letniej Akademii oraz będzie przygotowane i wydrukowane w formie książki. 6-ta Letnia Akademia powitała 60 uczestników, którzy podzielili się swoim doświadczeniem, nabyli nową wiedzę i umiejętności oraz skorzystali z szerokich możliwości, jakie niesie sieć oferowana przez Stowarzyszenie Euracademy.

Pierwszego dnia odbyła się sesja na wolnym powietrzu, gdzie uczestnicy przedstawili się i wyrazili swoje indywidualne cele i oczekiwania od Letniej Akademii. Po południu odbył się wprowadzający wykład wygłoszony przez Petera Howarda na temat dziedzictwa wiejskiego kultury wiejskiej I globalnej kultury. Wieczorem zorganizowano międzynarodowa kolację, gdzie serwowano najbardziej typowe dania i napoje z ojczystych krajów uczestników. Była to świetna okazja dla wszystkich do poznania się w sposób mniej oficjalny i oczywiście do posmakowania wzajemnego dziedzictwa kultury i kulinarnego.

Drugiego dnia odbyły się trzy wykłady, pierwszy na temat “Kultury i stałego zrównoważonego rozwoju” wygłoszony przez dr Jane Downes (Zjednoczone Królestwo), drugi na temat “Ochrona kultury: muzeum 21 wieku” autorstwa Michel Colardelle (Francja) oraz trzeci “Eko-muzea I rozwój lokalny” wygłoszony przez dr Mauricio Maggi (Włochy). Po każdym wykładzie miały miejsce dyskusje w małych grupach i warsztaty z aktywnym udziałem wszystkich studentów. Trzeciego dnia odbyły sie dwa kolejne wykłady i prace w grupach. Pierwszy wykład „Wkład kultury w lokalny porządek gospodarczy” został wygłoszony przez Joan Asby (Zjednoczone Królestwo) a drugi „Aktywizacja społeczności wiejskich jako działaczy kultury” przez Katriina Siivonen (Finlandia).

Czwartego dnia dr Fouli Papageorgiou (Grecja) wygłosił ostatni wykład na temat “Planowanie rozwoju wiejskiego z naciskiem na kulturę”
oraz odbyły się warsztaty.

Czwartego dnia odbył się także szereg warsztatów tematycznych.

  • Lokalne planowanie kultury – PorzÄ…dek 21, prowadzony przez Raula Abeledo (Hiszpania)
  • Europejska konwencja krajobrazu, prowadzony przez Petera Howarda (Zjednoczone Królestwo) i Jane Downem (Zjednoczone Królestwo) 
  • Åšlady dziedzictwa, prowadzony przez Marco Koscak (SÅ‚owenia)
  • Gra w utrzymanie równowagi, prowadzony przez Joan Asby (Zjednoczone Królestwo) 

Piątego i szóstego dnia (22 i 23 sierpnia) zorganizowano pięć różnych wycieczek naukowych do pobliskich obszarów wiejskich, by zwiedzić przykłady dobrej praktyki . uczestnicy zostali podzieleni na 5 grup; każda grupa udała się w inny region trzech głównych rejonów Krety, Chania, Rethymnon i Heraclion ze ściśle zorganizowanym programme wizyty i rozmów z lokalnymi zarządcami i przedsiębiorcami. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z niektórymi ciekawymi instytucjami Krety (np. muzeami i ośrodkami kulturalnymi, parkami narodowymi, miejscami ekoturystyki, stowarzyszeniami rozwojowymi, itd.) i zbadać ich wkład w stały zrównoważony wiejski rozwój. Miejscami, o których najwięcej się dyskutowało i które wywarły trwałe wrażenie na gościach były ekoturystyczna wieś Milia, archeologiczne Muzeum w Rethymnon, klasztor Arcadi, miejsce archeologiczne Faestos, wieś Vamos i rejon Skafia.
Po wycieczkach naukowych uczestnicy przygotowali swoje raporty i opracowali prezentacje, które miały na celu podzielenie się przeżyciami z innymi. Prezentacje, zilustrowane zdjęciami, obrazami i występami na żywo miały miejsce siódmego dnia i okazały się jedną z atrakcji 6-tej Letniej Akademii.

Przez cały okres trwania letniej akademii odbywał się szereg spotkań VPL (kontroli tego, czego się wcześniej nauczono) prowadzonych przez Kees Schuur I Annett Walter, które miały na celu przekazanie uczestnikom metodologii i narzędzi do identyfikowania i oceny indywidualnych kompetencji uzyskanych podczas letniej akademii, w ramach bardziej globalnej oceny indywidualnych potrzeb.

Ostatniego dnia, podczas sesji plenarnej prowadzonej przez panel mieszany, składający się z wykładowców, moderatorów i studentów, uczestnicy podsumowali i ocenili to, czego doświadczyli i nauczyli się w ciągu ostatnich ośmiu dni. Według ich opinii 6-ta Letnia Akademia była wielkim sukcesem, dała im wiedzę i nowe umiejętności, poprawiła ich zrozumienie innych kultur, pomogła zawrzeć nowe przyjaźnie zawodowe jak również prywatne i stanowiła unikalne doświadczenie podczas naprawdę przyjemnego i bezproblemowego pobytu na Krecie.