A projekt háttere és céljai

A vidék öröksége az európai kultúra egyik fontos összetevője. Mindazonáltal az olyan kezdeményezések hiánya, melyek képesek ezt az örökséget megmenteni, illetve a vidék folyamatos elnéptelenedése a hagyományok, készségek és szokások ismeretének elfeledéséhez vezetnek, s ezek a vidéki kulturális identitás legfontosabb összetevői.

A CULT-RURAL ezen próbál segíteni több módon is:

  • Együttműködés és kapcsolatépítés elősegítése a vidéki örökséget őrző múzeumok és más szervezetek között.
  • A múzeumok ösztönzése arra, hogy “kitárják kapuikat” nemzetközi együttműködéshez.
  • Ráirányítani a figyelmet Európa vidéki területeinek kulturális örökségére és dokumentálni azt; felfedni összefüggéseit a vidék társadalmi, gazdasági fejlődésével és fenntarthatóságával.
  • Felhívni az európaiak figyelmét minderre, s növelni identitásukat, büszkeségüket a helyi kultúrával kapcsolatban. 
  • Teret biztosítani a kultúraközi párbeszédnek.
  • A szakemberek képességének fejlesztése arra, hogy azonosíthassák, megőrizhessék és megismertethessék másokkal saját régiójuk/nemzetük vidéki örökségét, s hogy ezt a vidékfejlődés javára hasznosíthassák.
  • A fiatalság motiválása a vidéki kultúra megőrzésére és megbecsülésére.