Tevékenységek

A projekt során folytatott tevékenységek közé tartozik a kutatómunka, műhelymunka, a vidéki örökséget bemutató kiállítások, melyeket a társszervezők és együttműködő partnerek hoznak létre, képzések és projekt eredményeinek feldolgozása az alábbi módokon:

  1. Négy nemzetközi műhelymunka szervezésével, melyek összehozzák egymással mind a 7 résztvevő ország etnográfusait, múzeumi alkalmazottait, rendezvényszervezőit, történészeit és vidékfejlesztésért felelős szakembereit. A műhelymunkák hozzájárulnak a tapasztalatcseréhez, s ennek eredményeként a kutatás elméleti keretinek lefektetéséhez, valamint Európa vidéki örökségének dokumentálásához; részletes tematika kidolgozásához a közös vidéki örökséget bemutató kiállítások szervezéséhez; továbbá itt kerül megszervezésre a kiállításokkal kapcsolatos logisztikai munka is.
  2. A résztvevő országokban műhelymunka szervezése a nemzetközi műhelymunkákra való felkészülés gyanánt, s helyi szinten bevonni a múzeumokat egyéb kulturális intézményekkel együtt a projekt tevékenységébe.
  3. Összehasonlító kutatások során dokumentálni az európai vidéki kultúra “vertikális jellemzőit”, beleértve a gasztronómiát, építészetet, zenét, használati tárgyakat, műalkotásokat, meséket, stb; és három “horizontális jellemzőt”, melyek összekötik a vidéki örökséget a vidéki életközösségek fenntartható társadalmi és gazdasági fejlődésével.
  4. Három tematikus kiállítás szervezése a projektben résztvevők által. Minden társszervező részt kell vegyen két tematikus kiállításon, s minden kiállítás legalább három területet kell, hogy bemutasson különböző országokból, összesen tehát kilencet.
  5. 10 napig tartó nyári iskola keretében művelődésszervezők képzése Európa-szerte (múzeumi alkalmazottaké, vidéki területek kultúrafejlesztésének felelőseié stb), hogy fejlődjön technikai és elméleti ismeretük, valamint tudatosodjon bennük a vidéki örökség értéke mint a fenntartható vidékfejlődés egy tényezője, s ösztönözzük a nemzeteken átívelő együttmőködést és kapcsolatépítést.
  6. Rövid gyakorlati szemináriumok, előadások és egyéb kulturális események szervezése, lehetőleg a kiállításokkal együtt, bemutatva a hagyományokból ismert készségeket, szokásokat, zenei világot, konyhát, építészetet stb, megszólítva a szélesebb közönséget (kiemelt figyelmet szentelve a fiatalkonak és az iskoláknak).A szemináriumok és a többi esemény interneten is elérhetővé válik majd.
  7. A projekt végeztével egy nemzetközi konferencia szervezése, a projekt eredményeinek megvitatása; szakemberek és szervezetek közötti nemzetközi tapasztalatcsere további ösztönzése; valamint a vidéki örökség vidékfejlesztésben játszott szerepének hangsúlyozása végett. A konferencia célja továbbá, hogy a projekt tevékenysége folytatódhasson egy vidéki örökséggel foglalkozó formális hálózat keretein belül.
  8. Közzétenni számos kiadványt, beleértve a kutatás eredményeit is; a kiállításokhoz tartozó útmutatókat, jelentéseket a műhelymunkákról és a konferenciákról, egy kézikönyvet a nyári iskolához, és rövid ismertetőket a szemináriumok anyagához és a kiállításokhoz kötődő kulturális eseményekről.
  9. Egy különálló webhely létrehozása a projekt eredményeinek bemutatására, virtuális kiállítások rendezésére, a projekttel kapcsolatos kiadványok közzétételére és e-learning biztosítására.
  10. Egy felügyelőbizottság segítségével a projekt stratégiai és napi szintű koordinációja, a tevékenységek megtervezése, nyomon követése és kiértékelése rendszeres találkozók során.