Διακρατικά Εργαστήρια > Στοκχολμη – Νοεμβριος 2006
Η 1η Διακρατική Εργαστηριακή Συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στις 16-18 Νοεμβρίου 2006 στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.
Η συνάντηση πραγματεύτηκε σε βάθος εννοιολογικά θέματα και κατέληξε σε ένα σκελετό της έρευνας που απαιτείται για την τεκμηρίωση των εκθέσεων. Τρεις θεματικές ενότητες προτάθηκαν  κατά τη διάρκεια της συνάντησης ως "οδηγοί" των εκθέσεων και κατευθυντήριες γραμμές για την έρευνα.
       Παρουσιάσεις σε PDF:

        Παρουσιάσεις σε Powepoint: