Εθνικά Εργαστήρια > Σουηδία
Το πρώτο εθνικό εργαστήρι της Σουηδίας πραγματοποιήθηκε στο Länsmuseet Gävleborg, στις 12 Μαΐου 2007, με θέμα «Η πολιτιστική κληρονομιά ως πόρος όταν θα εξαντληθεί το πετρέλαιο».Στο εργαστήρι πήραν μέρος 11 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων 2 μελών της ομάδας του CULT RURAL και 9 εκπροσώπων δημόσιων οργανισμών, ΜΚΟ και μουσείων. Το εργαστήρι ασχολήθηκε με θέματα παραδοσιακών τεχνών, οικολογικής γεωργίας, παραδοσιακής γνώσης αξιοποίησης των πρώτων υλών, και σε θέματα ενέργειας και διαχείρισης της εφαρμοσμένης τοπικά αλλά μέσα από ένα παγκόσμιο πρίσμα. Περιλήψεις των τριών διαλέξεων που έλαβαν χώρα, υπάρχουν μόνο στα σουηδικά προς το παρόν.

Ένα δεύτερο εθνικό εργαστήρι οργανώθηκε στις 15 Μαρτίου στο Staby gårdshotell, στο Högsby στα νοτιοανατολικά της Σουηδίας. Στο εργαστήρι συμμετείχαν 25 άτομα. Το εργαστήρι επικεντρώθηκε στους επιχειρηματίες της υπαίθρου που διατηρούν επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους στην παραγωγή/ κατασκευή των προιόντων, μεσώ καινοτόμων πρακτικών. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν μέλη του κινήματος πολιτιστικής κληρονομιάς Σουηδίας.