Εθνικά Εργαστήρια > Πολωνία
Το εθνικό εργαστήρι της Πολωνίας έλαβε χώρα στο μουσείο Kresow στο Lubaczow στις 25 Οκτωβρίου 2007, στις εγκαταστάσεις του συνδιοργανωτή. Περίπου 60 συμμετέχοντες παρακολουθήσαν το εργαστήρι συμπεριλαμβανομένων, προσωπικού των εθνογραφικών μουσείων Radom, Cracow, Torun, Nowy Sacz, Sanok, Przemysl, Kolbuszowa, ατόμων που ασχολούνται με τον πολιτισμό, εκπαιδευτικοί και νεολαία. Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου οργανώθηκαν συζητήσεις και παρουσιάσεις σχετικών θεμάτων.