Εθνικά Εργαστήρια > Ελλάδα
Το ελληνικό εθνικό εργαστήρι έλαβε χώρα στις 19 Μαρτίου 2007 στην Αθήνα. Το εργαστήρι παρακολούθησαν 20 συμμετέχοντες απο διάφορα μέρη της Ελλάδας, εκπροσωπώντας 11 μουσεία, το Υπουργείο Πολιτισμού και τρεις ΜΚΟ.

       Παρουσιάσεις: