Εθνικά Εργαστήρια > Βουλγαρία
Το Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας οργάνωσε 4 εθνικά εργαστήρια με διαφορά θέματα και σε διαφορετικά μέρη της χώρας με σκοπό να προσελκύσει τοπικούς φορείς πολιτισμού και προσωπικό μουσείων.

  • Το πρώτο εργαστήρι έγινε στις 15-16 Ιουνίου στο Εθνικό Κέντρο Οικολογίας για Παιδιά στο χωριό Kovatchevzi στην περιοχή Pernik, περίπου 60 χλμ από την Σόφια
  • Μια προκαταρκτική συνάντηση διοργανώθηκε στις 21-22 Μαίου 2007, στο παράρτημα του Εθνογραφικού Κέντρου στην πόλη Zlatograd νοτιοανατολική Βουλγαρία κοντά στα ελληνο-βουλγαρικά σύνορα, σε συνεργασία με τον διευθυντή του Περιφερειακού Εθνογραφικού Μουσείου της πόλης Smolyan.
  • Το τρίτο εργαστήρι διοργανώθηκε στις 7-8 Αυγούστου Κέντρο Αρχιτεκτονικής Ιστορίας στο χωριό Bozhenzi και το Υπαίθριο Μουσείο της Etara της περιφέρειας Gabrovo σε συνεργασία με τον διευθυντή του Περιφερειακού Μουσείου Ιστορίας του Gabrovo.
  • Το τέταρτο εργαστήρι διοργανώθηκε στις 10-11 Σεπτεμβρίου 2007 στο χωριό Chepinzi, στην περιφέρεια Σόφιας, σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο του τοπικού μουσείου, πρώην βουλευτή.