Διακρατικά Εργαστήρια > Φλωρεντία Νοέμβριος 2007
Η τρίτη διακρατική Εργαστηριακή Συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στις 15-17 Νοεμβρίου στην Φλωρεντία της Ιταλίας.
Στο τρίτο εργαστήρι οι συνδιοργανωτές ολοκλήρωσαν τα σενάρια των θεματικών εκθέσεων και συμφώνησαν στον τύπο, τον αριθμό και την προέλευση των εκθεμάτων κάθε έκθεσης. Στη συνέχεια συζήτησαν θέματα γύρω από την οργάνωση και μεταφορά των εκθεμάτων από και προς τους χώρους των εκθέσεων.


        Παρουσιάσεις: