Διακρατικά Εργαστήρια > Βουδαπέστη Μάιος 2007
Το δεύτερο Διακρατικό Εργαστήρι του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στις 28-31 Μαίου 2007 στο Szentendre της Ουγγαρίας.

Στη δεύτερη Εργαστηριακή Συνάντηση οι συνδιοργανωτες του προγράμματος αξιολόγησαν τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα έρευνας στις συμμετέχουσες χώρες, έλαβαν τις τελικές απόφασεις για τα «οριζόντια» θέματα της τελικής έρευνας και των εκθέσεων, και συζήτησαν γύρω από την θεωρητική προσέγγιση και την μεθοδολογία με την οποία θα ερευνηθεί κάθε θέμα. Επίσης παρουσιάστηκε ένα προσχέδιο των «σεναρίων» που θα καθοδηγήσουν τον σχεδιασμό των εκθέσεων. Τέλος παρουσιάστηκαν οι προτάσεις των εταίρων σχετικά με τις τοποθεσίες και τους χώρους όπου θα διοργανωθούν οι εκθέσεις.


       Παρουσιάσεις: