Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες του προγράμματος CULT-RURAL μπορούν να ενταχθούν στις εξής δύο κατηγορίες:

 1. Διοργάνωση θεματικών εκθέσεων, μετά από έρευνα και επιστημονικό διάλογο σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Εννέα εκθέσεις έχουν προγραμματιστεί να παρουσιαστούν στη Σουηδία, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία, Βουλγαρία και Πολωνία, οι οποίες θα οργανωθούν συλλογικά από τους εταίρους του προγράμματος, βασισμένες σε τρεις θεματικούς άξονες:
  • Το πολιτισμικό τοπίο των αγροτικών περιοχών: η δια-δραστική σχέση των αγροτικών κοινωνιών με το φυσικό περιβάλλον
  • Έμπνευση, καινοτομία και τεχνολογία: η προοπτική του αγροτικού πολιτισμού και οι παγκόσμιες πιέσεις
  • Η κοινωνικό-πολιτισμική συγκρότηση της ταυτότητας των αγροτικών κοινωνιών: από το υλικό στο συμβολισμό
 2. Δικτύωση μεταξύ ατόμων και οργανισμών που έχουν ενεργό ενδιαφέρον για την αγροτική κληρονομιά και τη βιώσιμη ανάπτυξη:
  • Δημιουργείται ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κληρονομιάς των Αγροτικών περιοχών, το οποίο αναμένεται να λάβει θεσμική υπόσταση μέχρι το τέλος του προγράμματος
  • Διοργανώνονται μια θερινή ακαδημία και ένα συνέδριο με επικέντρωση στο αντικείμενο του προγράμματος , και 
  • Δημιουργείται μια ιστοσελίδα www.cultrural.net που επιτρέπει την ενεργή συμμετοχή όλων στις δράσεις του προγράμματος και την πρόσβαση στα αποτελέσματα του.