Το δίκτυο CULT RURAL > Εισαγωγή
Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος CULT-RURAL έγινα αρκετες ενέργεις για την δικτύωση οργανισμών που ασχολουνται με την αγροτικη πολιτιστική κληρονομια στην Ευρώπη. Οι ποιο σημαντικές ενέργεις είναι:
a) Η δημιουργία ενος δικτύου Ευρωπαικής αγροτικής κληρονομιάς
b) Μια θερινή ακαδημία και ενα συνέδριο πάνω στο θέμα
c) Η ιστοσελίδα http://www.cultrural.net  που προβάλει τις ενέργειες του προγραμματος .