Συνέδριο > Εισαγωγή

Το συνέδριο οργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «CULT RURAL:
Ανάδειξη ενός κοινού πολιτισμικού χώρου των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Κοινωνιών»,
το οποίο υλοποιείται με τη συμμετοχή των εξής φορέων - συνδιοργανωτών:
Σουηδική Συνομοσπονδία Λαϊκής Κληρονομιάς, PRISMA - Κέντρο Αναπτυξιακών
Μελετών, Ευρωπαϊκή Ακαδημία για τη Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη (Euracademy
Association), Μουσείο Kresόw-Lubaczόw, Ουγγρικό Μουσείο Υπαίθρου
(Skansen), Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών της Ιταλίας - ΙΒΙΜΕΤ, Εθνικό Iστορικό
Μουσείο Βουλγαρίας, Γαλλική Συνομοσπονδία Μουσείων Αγροτικής Ζωής και
Παράδοσης (AFMA), Μουσείο Μεσογειακού Πολιτισμού (MuCEM), και τη στήριξη
των: Ουγγρική Ακαδημία Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρακοβίας, Ακαδημία
Βαλκανικού Πολιτισμού, Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας, Λαογραφικό Μουσείο
Κομοτηνής

Κατεβαστε εδω την προσκληση του Συνδεριου