Международни уъркшопи > Стокхолм – ноември 2006
Първият международен уъркшоп беше проведен от 16 до 18 ноември 2006 г. в Стокхолм.
Уъркшопът се занима задълбочено с въпросите на концепцията и изработи насоки за изследователската работа, чиито резултати да послужат като научна основа за изложбите. По време на уъркшопа бяха предложени три теми, по които да се ръководят изложбите и да се фокусира изследователската работа.


       Презентации:

        Пауърпойнт презентации: