Национални работни срещи/уъркшопи> Швеция
Първият национален уъркшоп се проведе в Лендсмузеет, Гелвеборг на 12 май 2007 г. по темата: “”Културното наследство като ресурс след като се свърши петролът”. Присъстваха 11 души, в т.ч. двама членове на екипа на CULT RURAL и деветима представители на обществени организации, неправителствени организации и музеи. Уъркшопът се занима с традиционните умения и с фермерството с ниско потребление на енергия, като се концентрира върху материалите, методите и енергията на местна основа, но с глобална перспектива. На разположение са извадки от трите лекции (за сега само на шведски).

Проведе се и втори национален уъркшоп, организиран на 15 март в Стаби гардсхотел, община Хьогсби в Югоизточна Швеция. Имаше 24 участника. Този път уъркшопът се ориентира към предприемачите от провинцията, които са изградили компаниите си върху традиционни умения, но с нов подход. Повечето участници бяха от местното движение за наследство.