Национални работни срещи/уъркшопи > Полша
Националният уъркшоп се състоя в музея Крезов в Лубачов на 25 октомври 2007 г. В залата на съорганизатора. Присъстваха приблизително 60 участника, привлечени от уъркшопа, включително служители от етнографските музеи в Радом, Краков, Нови Сонч, Санок, Пржемисл, Колбушова, хора, свързани с културата, учители и младежи. Уъркшопът включваше презентации и дискусии.