Национални работни срещи/уъркшопи > Гърция
Гръцкият национален уъркшоп беше проведен в понеделник, 19 март 2007 г. В Атина. Уъркшопът привлече 20 участника от различни части на Гърция, които представляваха 11 музея, Министерството на културата и неправителствени организации.

       Презентации: