Национални работни срещи/уъркшопи > България

Националният исторически музей организира четири уъркшопа от различен вид и обхват в различни краища на страната с цел да бъдат привлечени повече дейци на културата/културни оператори както и музейни професионалисти.

  • Основната сесия беше проведена на 15-16 юни в Националния екологичен детски комплекс в село Ковачевци, Пернишки окръг, на около 60 км от София.
  • Предварителна сесия се състоя в Ареалния етнографски комплекс в Златоград, с участието на директорката на Регионалния исторически музей в Смолян.
  • Третата сесия се проведе на 7-8 август в Архитектурно-историческия резерват в Боженци и Етнографския музей на открито Етъра, с участието на директорите на Регионалния исторически музей Габрово и ЕМО.
  • Четвъртата сесия се състоя в с. Чепинци, Софийско, на 10-11 септември с участието на ръководителя на местната музейна сбирка, бивш депутат.

  • Доклад
  • Снимки