Международни уъркшопи > Будапеща – май 2007
Вторият международен уъркшоп по проекта беше проведен от 28 до 31 май в Сентендре, Унгария.

На втория уъркшоп съорганизаторите направиха преглед на извършената изследователска работа от участващите страни, утвърдиха “хоризонталните” теми, предложиха теоретичен подход и методология за работата по всяка тема и представиха първата версия на “сценарии”, от които да се ръководи подготовката на изложбите. Бяха направени конкретни предложения за местата, където да се организират изложбите.


       Презентации: