въведение
CULT-RURAL е международен проект, съфинансиран от Европейската комисия в рамките на програма „Култура 2000” и предвиждащ създаване на общо за европейските страни културно пространство.
Проектът стартира през октомври 2006 и ще завърши през септември 2009 г.