Партньори > Co-organisers
 • Шведската федерация за мастно наследство, ръководител на проекта (SE)
  За контакти: Lena Bergils, Ulf Brangenfeldt
  e-mails: bergilslena@gmail.com, ulf.brangenfeldt@telia.com
 • PRISMA Център за развойни изследвания (GR)
  За контакти: Vassilis Tsipidis
  e-mail: prisma@prismanet.gr
 • Европейската академия за устойчиво селско развитие – Юракадеми Асосиейшън (EU)
  За контакти: Fouli Papageorgiou
  e-mail: info-association@euracademy.org
 • Музеят Крезов в Лубачов (PL)
  За контакти: Stanislaw Piotr Makara, e-mail: stmakara@wp.pl
 • Унгарският музей на открито (HU)
  За контакти: Zsolt Sбri, e-mail: sarizs@sznm.hu
 • Институт за биометеорология, Национален изследователски съвет на Италия (IT)
  За контакти: Antonio Raschi, e-mail: a.raschi@ibimet.cnr.it
 • Федерация на селскостопанските музеи и на селското наследство (FR)
  За контакти: Edouard de Laubrie,
  e-mail: edouard.delaubrie@culture.gouv.fr
 • Национален исторически музей (BG)
  За контакти: Leonora Boneva-Trayanova,
  e-mail: lboneva@mail.bg