Новости и събития
  • Порталът за традиционни умения на Култ рурал е достъпен на http://elearning.ilc.gr/euracademy/course/view.php?id=3 . Можете да се влезете в сайта като се регистрирате като гост/Guest.

 

  • Международната конференция “Липсващата връзка: селско наследство и устойчиво селско развитие” ще се проведе в Атина, Гърция, на 20-22 септември 2009 г. в Йонико център, Плака. За повече информация посетете страницата за конференцията на сайта Култ рурал.

 

  • Втората гръцка изложба по тема 1. “Пейзажни сюжети – от традицията към устойчивостта” ще бъде открита на 1 септември 2009 г. в Атина, Гърция. За повече информация моля свалете копие от поканата.

 

  • Италианската изложба по тема 1. “Пейзажни сюжети – от традицията към устойчивостта” беше открита на 19 юли 2009 г. в Сан Марко деи Кавоти, Италия, и ще бъде отворена до октомври 2009 г. За повече информация моля свалете копие от поканата.

 

  • Френската изложба по тема 2. “Идеи и технологии в селска перспектива” със заглавието S.O.S - Save Our Sources се откри на 9 януари 2009 г. в Екомузея Маркезе и ще бъде отворена до 13 септември 2009 г. За повече информация моля свалете копие от поканата.

 

  • Унгарската изложба по тема 2. “Идеи и технологии в селска перспектива” със заглавието S.O.S - Save Our Sources се откри на 23 април 2009 г. в Унгарския музей на открито и ще остане отворена до 21 юни 2009 г. За повече информация моля свалете копие от поканата.

 

  • Шведската изложба по тема 2. “Идеи и технологии в селска перспектива” със заглавието S.O.S - Save Our Sources се откри на 12 юли 2009 г. в Люздалбигденс музеум в Швеция. За повече информация моля свалете копие от поканата.