Изграждане на мрежа в проекта Култ-рурал > Увод
Сред основните дейности на Култ рурал е изграждането на мрежа между личности и организации, които проявяват активен интерес към въпросите на селското наследство и устойчивото развитие:
а) Инициира се Европейска мрежа за селско наследство, за която се очаква да получи официален статут в края на проекта
б) планират се лятна академия и конференция по темата на проекта и
в) уебстраницата http://www.cultrural.net прави достъпни за всекиго дейностите и продуктите на проекта