Изложби > Тематична изложба 3
  • III тема на Култ рурал, изложба 1 – Лубачов, Полша

Първата изложба на Култ рурал беше открита в събота, 18 май 2008 г. в Лубачов, Полша, в музея Крезов и приключи на 5 септември 2008 г. Фотогалерия:

           

 

Видео:
  • III тема на Култ рурал, изложба 2 – София, България

Втората изложба на Култ рурал беше открита на 10 октомври 2008 г. в Националния исторически музей в София, България, и приключи на 10 декември 2008 г.


Фотогалерия:
              

Видео:  • III тема на Култ рурал, изложба 3 – Комотини, Гърция
Третата изложба на Култ рурал се откри на 10 януари 2009 г. във Фолклорния и исторически музей на Комотини, Гърция.

Фотогалерия:

             
        More pictures