Изложби > Тематична изложба 2

  • II тема на Култ рурал, изложба 1 – Маркезе, Франция
Изложбата под надслов S.O.S -Save Our Sources беше открита на 9 януари 2009 г.

Снимки:

          

          

 

  • II тема на Култ рурал, изложба 2 – Будапеща, Унгария

Изложбата под надслов S.O.S -Save Our Sources се провежда от 24 април до 21 юни 2009 г.

Снимки:

       

    

 

  • II тема на Култ рурал, изложба 3 – Люздал, Швеция

Изложбата под надслов S.O.S -Save Our Sources е открита на 12 юли 2009 г. в Музея Люздалбигденс.

Снимки: