Изложби > Тематична изложба 1

 

  • I тема на Култ рурал, изложба 1 – Ираклион, Гърция

Изложбата “Пейзажни сюжети – от традицията към устойчивостта” е открита от 9 юни до 23 юни 2009 г.

Снимки:

         

    Director of PRISMA and President of Euracademy Association with the Prefecturer of Heraklion, the President of the Prefecture Board and a Member of the Greek Parliament  Members of the Cult-Rural Parntership

 

  • II изложба на Култ рурал по тема 1 – Сан Марко деи Кавоти, Италия

Изложбата “Пейзажни сюжети – от традицията към устойчивостта” е открита на 19 юли 2009 г. и ще остане отворена до октомври 2009 г.

Снимки:

         

         

    

 

  • 3rd Cult-Rural Theme 1 Exhibition - Athens, Greece

The Exhibition titled "Landscape Stories - from tradition to sustainability" opened on the 1st September 2009 and will remain open until October 2009

Photos: