Юракадеми – Лятна академия 2007


Юракадами асосиейшън организира в рамките на програмата на Европейската комисия Култура 2000, Култ-рурал:Създаване на общо културно пространство за европейските селски общини Шеста Лятна академия по темата “Култура и устойчиво селско радвитие” в град Хания, Крит /Гърция/ от 17 до 26 август 2007 г. Участниците (музейни специалисти, ръководители на културни дейности, членове на културни асоциации, научни работници, професионалисти в областта на етнографията, историята и изкуството, учители, консултанти, ръководители и аниматори на селското развитие) и лектори дойдоха от 17 европейски страни, за да обсъждат ролята на културата в процеса на постигане на устойчиво селско развитие. Средната възраст на курсистите беше около 40 години.

Преди да пристигнат в Хания курсистите получиха Наръчник на участника, който да ги въведе в програмата на Шестата Лятна академия и ги запознае с партисипативния подход при обучението. Изискваше се предварително да опишат “добър пример”, да го донесат и да го представят на останалите курсисти на третия и четвъртия ден от Академията.

При пристигането те получиха проект на тематичен пътеводител “Културата и устойчивото селско развитие”. Негово второ издание ще бъде обогатено в светлината на Лятната академия и отпечатано във вид на книга.

Шестата лятна академия прие около 60 участника, които споделиха опита си, придобиха нови знания и умения и се възползваха от широките възможности за създаване на мрежа, предложени от Юракадами асосиейшън.

През първия се проведе сесия на открито, в която участниците се представиха и изразиха индивидуалните си цели и очаквания от Лятната академия. Следобяд имаше встъпителна лекция на Питър Хауърд за “Селското наследство, селската култура и глобалната култура”. Вечерта беше организирана международна вечеря, където бяха представени най-типични ястия и напитки от страните на участниците. Това беше добра възможност за всички да се запознаят по по-неформално и разбира се, да вкусят по малко от културата и кулинарното наследство на другите.

На втория ден бяха изнесени три лекции, първата “Култура и устойчиво селско развитие” от д-р Джейн Даунс /Великобритания/, втората “Опазване на културата: музеят на 21 век” от Мишел Колардел /Франция/ и третата “Еко-музеите и местното развитие” от д-р Маурицио Маги /Италия/. След всяка лекция следваха дискусии в малки групи и уъркшопи с активното участие на курсистите.

На третия ден бяха изнесени три лекции, последвани от работа по групи непосредствено след всяка от тях: първата “Приносът на културата в местната икономическа схема” от Джоан Асби / Великобритания / и втората “Активиране на селските общини като културни фактори” от Катрина Сиивонен /Финландия/.
During the fourth day the final lecture and workgroups were held on "Planning rural develop-ment with a focus on culture" by Dr. Fouli Papageorgiou (GR).
На четвъртия ден се проведе заключителна лекция и работа по групи по темата “Планиране на селското развитие с фокус върху културата” от д-р Фули Папагеоргиу /Гърция/.

Четвъртият ден също включваше серия от тематични уъркшопи:

  • Местно културно планиране – Адженда 21, ръководен от Раул Абеледо /Испания/
  • Пейзажи: Европейската конвенция за пейзажите, ръководен от Питър Хауърд / Великобритания / и Джейн Даунс / Великобритания /
  • Нови пътеки на наследството, ръководен от Марко Кошак /Словения/
  • Игра за устойчивост, ръководен от Джоан Асби / Великобритания /

На петия и шестия ден /22 и 23 август/ бяха организирани пет различни пътувания до околни селски райони с цел наблюдаване примери на добър опит. Практикантите бяха разделени на пет групи; всяка група се отправи към различени региони на трите главни окръга на Крит – Хания, Ретимнон и Хераклион по строго определена програма от посещения и интервюта с местни администратори и бизнесмени. Участниците имаха възможността да се запознаят с някои интересни критски институции (напр. музеи и културни центрове, национални паркове, места за еко-туризъм, асоциации за развитие и т.н.) и да изследват техния принос за устойчивото селско развитие. Най-много дискутираните места, оставили трайни впечатления у посетителите, бяха еко-туристическото село Милия, Археологическия музей в Ретимнон, манастирът Аркади, археологическият резерват Фестос, село Вамос и областта на Сфакия.

След учебните пътувания участниците подготвиха докладите си и работиха върху презентациите си, за да споделят опит и впечатления с останалите. Презентациите, илюстрирани със снимки, видеофилми и живи представления, се проведоха на седмия дени бяха един от върховите моменти на Шестата лятна академия.

По време на лятната академия бяха проведени серия от занимания по VPL (Validation of Prior Learning - утвърждаване на наученото по-рано) от Киис Шур и Анет Валтер, чиято цел беше да се въоръжат участниците с методология и инструментариум за идентифициране и оценка на индивидуалните умения, получени по време на лятната академия в рамките на по-обща ценка на индивидуалните потребности.

В последния ден по време на пленарна сесия, ръководена от смесен президиум, състоящ се от лектори, инструктори и студенти, участниците обобщиха и подложиха на оценка това, което бяха научили и преживели през последните осем дни. По тяхно мнение Шестата лятна академия е била много успешна, дала им е знания и нови умения, подобрила е способността им да разбират други култури, създала им е нови професионални и лични приятелства и ги е обогатила с уникален опит при приятния и любезно организиран престой в Крит.