Конференция > Увод

Международната конференция “Липсващата връзка: селското наследство и устойчивото селско развитие”

Ще се проведе в Атина, Гърция,
понеделник 21 септември 2009 г., от 17.30 до 21 ч. и
вторник 22 септември 2009 г., от 9.30 до 17.30 ч.
в Йонико център, Плака

Конференцията е част от международния проект “Култ рурал: промоция на общ европейски културен ареал”, който е съфинансиран от Европейската комисия в контекста на “Култура 2000”, рамкова програма в подкрепа на културата. Култ рурал обединява 13 организации от 7 страни-членки на Европейския съюз – музеи, изследователски центрове, университети, неправителствени организации, чиято цел е да изследват и да посочат стойността на общите елементи на селското наследство в Европа. Нещо повече, Култ рурал се заема да изследва връзките между селското наследство и устойчивото развитие и да посочи поуките, които може да се извлекат от тези традиции. Вниманието е насочено към три теми, които трябва да бъдат представени в девет изложби, проведени в седем страни (Гърция, Франция, Швеция, Италия, България, Унгария, Полша).

  • Тема 1. Селският културен пейзаж: взаимодействието между местните общности и природната среда.
  • Тема 2. Идеи, иновации и технологии: селската перспектива и глобалният натиск.
  • Тема 3. Селско наследство и колективна идентичност: изграждане на устойчивост на селските общности

Конференцията ще оповести резултатите от изследването и ще представи концепциите и посланията на изложбите.
Нещо повече, видни членове на академичния и музейния свят ще говорят за значението и важността на селското наследство за днешното общество като предложат различни възгледи по въпроси като укрепване на историческия континюитет на местните култури в контекста на глобализацията, опазване на културната идентичност в малките общности, използване мъдростта и простата гениалност на старите технологии за нови, щадящи околната среда технологични решения, примиряване на локалното с глобалното, на настоящето с миналото. В основата на тази проблематика лежи “липсващата връзка” между традиционната местна култура и устойчивото развитие на селските територии, връзката, която предлага нов подход към такива парещи въпроси като икономията на енергия, промените в климата, загубата на личната и колективната идентичност, разрушаването на пейзажа, загубата на колективната памет, и ще посочат още нови пътища за икономическо развитие, което да съчетава “модерно” с “устойчиво”.

Конференцията е организирана от PRISMA - Център за развойни изследвания в сътрудничество с останалите партньори от Култ рурал.
За информация : prisma@prismanet.gr